Misiunea de bază a Colegiului „Ion Creangă” din Bălți este pregătirea specialiştilor  pentru educația naţională, la calificările existente.


Misiunea fundamentală: instituția de învățământ își propune formarea și dezvoltarea integrală a personalității, din perspectiva exigențelor culturale, axiologice, social – economice, științifice și politice ale societății democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale și integrării sociale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor europene și general – umane.

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” tinde să rămână una din cele mai prestigioase instituţii de învăţămînt profesional pedagogic postsecundar din Republica Moldova prin conţinutul şi modernizarea procesului educaţional, dinamismul inovării. Colegiul îsi propune, prin promovarea unui mediu concurenţial – calitativ, bazat pe creativitate şi inovaţie, dublat de tradiţie, să formeze o personalitate pragmatică, de succes, în concordanţă cu valorile naţionale şi universale.