Colegiul Pedagogic Ion CreangaIstoria Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți începe  î n anul 1921, odată cu deschiderea Școlii Normale de Învățători. Eventual îi va primi doar pe băieți, cu trecerea timpului însă, regulamentele vor fi modificate, cum a fost și cu sediul școlii, care în 1922 obține un loc aparte, astăzi îl cunoaștem ca blocul II din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Câțiva ani mai târziu școala este reprofilată în Liceu Seminarial, iar către primii ani ai celui De-al Doilea Război Mondial, 1940-1941, este întemeiată Școala Pedagogică Moldovenească. După sfârșitul acțiunilor militare în 1944 și până în 1954, Școala Pedagogică Moldovenească va fi redenumită în Școala Pedagogică „Boris Glavan”, fiind transferată cu sediul la Soroca. Activitatea școlii va fi pe un termen mai îndelungat, înscriși în instituția dată vor fi, în mare parte băieții, cu toate că vor fi și clase de fete.

O altă pagină a istoriei Colegiului Pedagogic va urma din anul 1991, odată cu formarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent, având loc reforme în învățământ. Astfel, după perioadele dificile prin care a trecut noul stat, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, în 1992 este reînființată Școala Normală de Băieți în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

După șase ani de activitate ca Școală Normală, capătă pentru prima oară denumirea de colegiu, reprezentând astfel pentru instituție o nouă treaptă în învățământ.

Anul 1998 marchează istoria instituției prin faptul că apare deja Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți. După doi ani de activitate individuală, va trece către anii 2000 sub jurisdicția Universități de Stat „Alecu Russo” din Bălți. În perioada activității cuprinde un număr impunător de elevii dornici de carte, care după ani de zile vor reveni în cadrul instituției ca specialiști în domeniul pedagogiei, iar ulterior

Imaginea clădirii

 vor deveni și profesori ai universității bălțene. În acest context, menționăm persoane remarcabile care vor rămâne în istoria celor două instituții, cum ar fi: Valentina Prițcan, Lidia Pădureac, Nicolae Enciu, Silvia Briceag, Ciobanu Lora, Cabac Valeriu, Botnari Elena etc. 

Aflarea sub conducerea universității a permis ca în componența personalului didactic să se regăsească profesori din cadrul acesteia. După o perioadă îndelungată de studii, în anul 2013, Senatul universitar va anunța sistarea admiterii pentru o perioadă, ca ulterior, după trei ani de sistare temporară, în 2016, colegiul să își sisteze complet activitatea. Însă sistarea nu va dura atât de mult cum au considerat reprezentanții de vârf, în 2019 cu susținerea universității și solicitărilor de redeschidere din partea foștilor elevi, dar și profesori, a elevilor, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți își reia activitate, cu noi forțe, noi și mai puțin noi cadre didactice, dar cel mai mult, cu noi aspirații și generații de elevi iubitori și promotori ai cunoștințelor și valorilor.

 

 

 

Imaginea clădirii 2Blocul în care a funcționat Școala Pedagogică Moldovenească (1940-1941) și Școala Pedagogică „Boris Glavan” din Bălți (1945-1954) .

În decursul existenței sale, actualul Colegiu Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, a parcurs câteva forme instituționale:

 

În prezent, la Colegiul Pedagogic ”Ion Creangă” din cadrul USARB activează pedagogi valoroși, cu experiență ponderabilă în domeniu și fideli instituției pe care o reprezintă.