Acte necesare

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

Notă. Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare. În cazul candidaților minori, declarația se va completa de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:

Raport de admitere 2022

Raport de admitere 2021