REZULTATELE FINALE (turul I și II)

 ale Concursului de admitere

 la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” 
     din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 
Telefoane de contact: 0231-52-4-28, 0231- 52- 4-48.
 
TURUL II
 
TURUL I