AVIZE

 

 

Testarea aptitudinilor muzical-artistice:

  1. Proba de aptitudini pentru candidații înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au studii muzicale conține:

  2. Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative la instrument (pian, vioară, acordeon etc.)*:

Aptitudinile investigate sunt:

*Proba nr. 2 este opţională (prevăzută doar pentru candidaţii care posedă interpretarea la un instrument muzical).

Comisia de admitere