AVIZE

Proba de aptitudini pentru candidații înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au studii muzicale, se va desfășura la 30 iulie 2021, ora 10.00, Corpul II, Sala de Concerte.

Testarea aptitudinilor muzical-artistice:

  1. Proba de aptitudini pentru candidații înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au studii muzicale, se va desfășura la 30 iulie 2021, ora 10.00, Corpul II, Sala de Concerte.

  2. Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative la instrument (pian, vioară, acordeon etc.)*:

Aptitudinile investigate sunt:

*Proba nr. 2 este opţională (prevăzută doar pentru candidaţii care posedă interpretarea la un instrument muzical).

Comisia de admitere