Bine ați venit!

EduSpace

Despre

Află mai multe Despre Noi

La 24 octombrie 2022, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a încheiat un acord de subfinanțare cu Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ce prevede implementarea subproiectului „Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco (EDUSPACE)”, demarat în 2020 (Ordinul MEC nr. 840 din 12.08.2022), în valoare de 461,700,00 EUR din mijloacele financiare ale Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) finanțat de Banca Mondială.

Proiectul prevede intervenții sistemice în domeniul sporirii calității și a orientării spre tendințele și cerințele de pe piața muncii în domeniile educației.

Obiectivul general al proiectului EDUSPACE este modernizarea infrastructurii educaționale a instituției în vederea stimulării calității formării specialiștilor în domeniul educație timpurii și învățământului primar.

Obiectivele specifice ale subproiectului sunt următoarele:

 • Stimularea condițiilor

  Stimularea condițiilor de formare și dezvoltare a competențelor profesionale a viitoarelor și actualelor cadre didactice, conforme și receptive cu/la noile cerințe ale pieței muncii, prin implementarea strategiilor și activităților interdisciplinare, transdisciplinare și inovaționale.

 • Dotarea și inaugurarea centrelor educaționale

  Dotarea și inaugurarea centrelor educaționale de simulare conform standardelor moderne de echipare a instituțiilor de educație timpurie și învățământul primar.

 • Asigurarea condițiilor ergonomice

  Asigurarea condițiilor ergonomice pentru activitatea în centrele educaționale de simulare.

 • Promovarea imaginii instituției și a specialităților

  Promovarea imaginii instituției și a specialităților și calificărilor pedagogice pentru a satisface cerințele și ofertele pieței muncii.

 • Identificarea noilor parteneri

  Identificarea noilor parteneri și consolidarea parteneriatelor existente cu agenții educaționali/ instituțiile educaționale din țară și de peste hotare.

Domeniile de implementare

Domeniile de implementare ale obiectivului general al subproiectului sunt fundamentate pe 2 componente de bază:

Componenta 1 – Activități de implementare

Componenta 2 – Activități de dotare

Componenta 1

cuprinde activități de promovare a imaginii instituției, o școală de vară pentru a atrage potențialii candidați la admitere în instituție, elaborarea, editarea și publicarea suportului curricular, stabilirea parteneriatelor cu agenți educaționali și economici din comunitate.

Componenta 2

prevede repararea, crearea și dotarea spațiilor de învățare, după cum urmează:

 • Centrul educațional de simulare pentru învățământul primar;
 • Centrul educațional de simulare pentru educație timpurie;
 • Centrul educațional de simulare pentru educație muzicală;
 • 2 săli de informatică.
 • Laboratorul de științe
 • Laboratorul de resurse didactice pentru limba și literatura română
 • 5 săli de curs
 • Sala de sport

Reclamații

Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor și de Interacționare cu Părțile Interesate locul necesar

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

Subproiectul „EDUSPACE – Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”, implementat de Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Persoanele interesate pot adresa oricare tip de adresări, întrebări, sugestii, solicitări, nemulțumiri sau reclamații privind implementarea Proiectului și subproiectelor utilizând următoarele date de contact:

 • Email: proiect.colegiu@gmail.com
 • Telefon: +37323152473
 • În persoană:str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți
 • Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.
 • Lucrătorii Proiectului sau persoanele care doresc să se adreseze anonim pot utiliza numărul de telefon: +37368055297 sau +37323152473
 • Link la formular de depunere se găsește aici.

Răspunsul la orice adresare / feedback privind Proiectul se va oferi într-un termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare. Persoanele vor fi informate adițional în cazul extinderii termenului de examinare și privind termenul tentativ de oferire a unui răspuns.

Totodată orice persoană interesată de Proiect se poate adresa echipei de implementare a proiectului din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.


Pentru detalii accesați aici:

Proceduri de achiziții

Aflați mai multe detalii despre procedurile de achiziții.

Anunțuri

Cele mai recente anunțuri pentru Dvs.

Proiectele investiționale selectate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” au fost lansate la USARB!

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo din Bălți a găzduit evenimentul de lansare a 4 proiecte investiționale n universitate și n Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă din Bălți, selectate n cadrul proiectului nvățăm ntul Superior din Moldova , care a avut loc n data de 2 februarie 2023, cu participarea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală și șefului Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat Vladimir Rusu. Doamna Natalia Gașițoi, rector al Universității de Stat ,,Alecu Russo din Bălţi, a salutat oaspeții la eveniment, a punctat necesitatea conjugării eforturilor pentru fortificarea culturii calității, a scos n evidență impactul adus de subproiectele finanțate n cadrul proiectului nvățăm ntul Superior din Moldova . Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a punctat acțiunile intreprinse de minister n vederea continuări reformei n S, acțiunile de fortificare a calității pregătirii specialiștilor, a felicitat comunitatea academică a Universității de Stat ,,Alecu Russo din Bălţi cu obținerea finanțării de 1,978,500.00 EUR pentru implementarea a trei subproiecte și colectivul Colegiului Pedagogic Ion Creangă din Bălți cu obținerea finanțării de 255.000 EUR pentru implementarea unui subproiect.

Consultările publice

Consultările publice privind implementarea Cadrului de Management de Mediu și Social în procesul realizării subproiectului „Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco (EDUSPACE) vor avea loc la 23 februarie 2023, ora 12:00 în Sala Polivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Contacte

Contactaţi-ne

Adresa

Str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți

Telefon de contact

0231 52 3 58