Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi este o instituţie de învăţământ secundar de specialitate din Republica Moldova, care pregăteşte cadre didactice pentru învăţământul primar şi preşcolar. Colegiul funcţionează în componenţa Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Elevii Colegiului beneficiază de serviciile Bibliotecii Universitare, cantina studenţească. Stagiul de practică este efectuat în instituțiile preșcolare și școlare a municipiului.