Studii

Codul specialității

Denumirea specialității

11210

Formarea inițială a cadrelor în domeniul educației timpurii se realizează în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza studiilor gimnaziale.

Obiectivul fundamental al domeniului de formare profesională „Pregătirea cadrelor pentru instituții preșcolare” vizează profesionalizarea în cariera didactică prin formarea și dezvoltarea competențelor necesare realizării eficiente a rolurilor profesionale în învățământul preșcolar.

Educatorul instruiește și educă prin joc, prin sprijinirea și promovarea dezvoltării copiilor de vârstă preșcolară, urmărind obiective cognitive de limbaj, psiho-motorii, de educare a afectivității, ale educației estetice și ale educației pentru societate.

Menirea educatorului este de a permite fiecărui copil să-și urmeze drumul personal de evoluție, oferindu-i suport pentru integrarea în viața socială și activitatea școlară. Însăși denumirea calificării „Educator” evidențiază faptul că educatorul trebuie să fie un model de comportament civilizat, etic moral, de limbaj, de echilibru emoțional.

Plan 2021
Plan 2018

11210

Asistentul educatorului este persoana care asigură protecția vieții, sănătății copiilor, execută lucrări de curățenie, menținere a ordinii în spațiul grupei, pe terenul de joacă, are studii de calificare specială. În acest context, desfășoară activități de îngrijire, creștere, educație și învățare a copiilor.

Obiectivul fundamental al domeniului de formare profesională „Pregătirea cadrelor pentru instituții preșcolare” vizează profesionalizarea în cariera didactică prin formarea și dezvoltarea competențelor necesare realizării eficiente a rolurilor profesionale în învățământul preșcolar.

Asistentul educatorului întreține starea sanitaro-igienică a grupei, a terenului de joacă conform IOVSC și a normelor sanitaro-epidemiologice; acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educațional cu copiii; organizează alimentația copiilor în grupă; asigură protecția copiilor față de orice formă de violență.

Menirea asistentului educatorului este de a permite fiecărui copil să-și urmeze drumul personal de evoluție, oferindu-i suport pentru integrarea în viața socială. Însăși denumirea calificării „Asistent al educatorului” evidențiază faptul că asistentul de educator trebuie să fie un model de comportament civilizat, etic moral, de limbaj și de echilibru emoțional.

Asistentul educatorului trebuie să demonstreze deprinderi artistico-plastice, practice, motrice, să dețină un sistem teoretic și practic de cunoștințe pedagogice, psihologice și metodice de specialitate. Existența unei culturi generale vaste favorizează structurarea funcțională și dinamică a culturii de specialitate.

Plan 2021
Plan 2018

11220

Domeniul de formare profesională „Pregătirea cadrelor pentru instituții preșcolare” are ca obiective dezvoltarea sensibilității muzicale, cunoașterea artistică a lumii prin mijloacele specifice artei sunetelor. Acest obiectiv complex se realizează prin comunicarea directă a copiilor cu muzica, aplicându-se metode creative: audiții muzicale, cântul vocal-coral, jocuri muzicale, exerciții muzical-ritmice, interpretarea la instrumente muzicale pentru copii, distracții, creația muzicală individuală.

Toate acestea sunt aplicate de către conducătorul muzical în cadrul activităților obligatorii în grădinițe, constituind formele de bază prin care se realizează procesul de educație muzicală a copiilor.

Realizarea cu succes a obiectivelor educației muzicale poate avea loc în cazul când conducătorul muzical va demonstra: buna pregătire general-pedagogică, metodică și muzicală, cunoașterea particularităților de dezvoltare a copilului și respectarea lor în activitățile practice.

În cadrul acestei specialități, se creează competențe profesionale în domeniul teoriei muzicii, solfegierii, cântului vocal-coral, interpretării la instrumentele muzicale, metodicii de organizare a activităților muzicale cu copiii, acompanierii în cadrul înviorării de dimineață, elaborării planului de realizare a observațiilor pentru a descoperi capacitățile copiilor, preferințele lor.

Plan 2021
Plan 2017

11310

Învățătorul este cel care pregătește omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa și chiar de a o depăși. Viitorul nu poate fi pregătit prin încercări himerice. Nici una din problemele actuale nu trebuie să-i fie străină: dacă viitorul imediat se află în mâinile politicienilor, adevăratul viitor se află în mâinile învățătorilor.

Profesiunea de învățător cere celui care o exercită calități și capacități diverse.

Mai întâi, este necesară nu doar conștiința profesională, concepută ca o datorie, ca îndeplinire a unui contract, ci o anumită credință, entuziasm: să creadă în ceea ce face, chiar dacă rezultatul se manifestă doar la o scadență îndepărtată; să se considere slujitorul unui ideal nobil, al unei mari opere. Dragostea de muncă trebuie să fie dublată, dacă nu de dragostea pentru copii, cel puțin de dragostea față de copilărie, care-i vor inspira devotament, răbdare, indulgență împletită cu fermitate. Pentru a-și arăta roadele, aceste calități trebuie să se înrădăcineze într-un excelent echilibru intelectual.

Plan 2021
Plan 2017

11310

311311

Misiunea domeniului de specialitate Utilaj Tehnologic Industrial și Accesorii este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă in spatiul local și internațional prin:

  • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul specialitatii la nivelul conceptelor moderne cum ar fi Industria 4.0/ 5.0 – baza solida pentru dezvoltarea profesionala personala;
  • formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru activitatea în conditiile utilizarii tehnologiilor informationale industriale si fabricarii digitalizate.
Plan 2022